Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Markery Empire MINI GS - programowanie ustawień

2019-11-07
Markery Empire MINI GS - programowanie ustawieńEMPIRE MINI GS PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ MARKERA

Wejście w tryb programowania:
Przytrzymanie spustu i wciśnięcie przycisku programowania.
Zmiana programowanej funkcji za pomocą krótkiego naciśnięcia spustu.


OPIS LED PROGRAMOWANEJ OPCJI:

1.       Led świeci na czerwono -  Tryb ognia
2.       Led świeci na zielono - MAX ROF (maksymalna szybkostrzelność)
3.       Led świeci na żółty – Dwell (otwarcie elektrozaworu)
4.       Led miga na czerwono – Bounce (błąd spustu)
5.       Led miga na zielono – kulka w markerze
6.       Led miga na żółto – Ramping start (start automatu)
7.       Led szybko miga na czerwono – Podtrzymywanie ramipingu (automatu)  

a.       Wybór opcji, którą chcemy programować dokonuje się za pomocą krótkiego naciśnięcia spustu
b.      Naciśnij i przytrzymaj spust na dwie sekundy będąc na funkcji, której wartość chcesz zmodyfikować
c.       Dioda LED zacznie migać wskazując aktualnie ustawioną wartość
d.      Gdy dioda LED przestanie migać masz 3 sekundy na rozpoczęcie wprowadzania nowych ustawień (ilość
         wciśnięć spustu równa będzie zaprogramowanej wartości)
e.      Po osiągnięciu żądanej wartości zwalniamy spust na 3 sekundy. Zapisanie zostanie zasygnalizowane diodą LED

*       Jeśli nie wprowadzimy spustem żadnej wartości  ustawienie nie zostanie zmienione
*       Jeśli zostanie wprowadzona zbyt duża wartość, zostanie zredukowana do maksymalnej wartości dla
          programowanego ustawienia


Ad.1. Tryb ognia – domyślnie:  
      
Mignięcie :   Tryb:

1                 NPPL/Semi
2                 PSP/Burst
3                 Mill/Ramp
4                 Full Auto


NPPL/Semi Auto: Marker będzie strzelać  1 raz za każdym razem jak naciśniemy spust.

PSP/Burst: Marker będzie strzelać w trybie semi-auto po osiągnięciu wartości wciśnięć spustu ustalonych w rampingu. Marker wchodzi w tryb półautomatu (po 3 strzały), które osiągną wartość ustawioną w Max ROF. Domyślnie: Max ROF = 12.0bps;  Ramp start = 3 strzały

Millennium/Rozpędzanie: Marker będzie strzelać w trybie semi-auto po osiągnięciu wartości wciśnięć spustu ustalonych w rampingu. Marker przejdzie w tryb strzelania automatycznego i prędkości ustalonej w wartości Max ROF na regułach ustalonych przez wartości podtrzymania rampingu. Domyślnie: Max ROF = 10.0bps; Ramp start = 3 strzły; Podtrzymanie 6 naciśnięć na sekundę    


RESET USTAWIEŃ:
Blokada turniejowa musi być włączona - Wejdź w tryb programowania markera - Wciśnij i przytrzymaj włącznik, a następnie  naciśnij i przytrzymaj spust markera - Trzymaj do chwili kiedy dioda LED zacznie migać na zielony i czerwony kolor (5-6 sekund) - Marker się wyłączy - Ustawieni a fabryczne przywrócone
Pokaż więcej wpisów z Listopad 2019
pixel