Ładuję...
Brak danych

Zamknij

Wyszukiwanie zaawansowane

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ASSASSINS-ARMS.COM

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.         Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie 
jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1.2.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wspólnicy 
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą ASSASSINS PAINTBALL 
S.C. GRZEGORZ ARMATYS, MICHAŁ SZEWCZYK (adres prowadzenia działalności: ul. Nad Potokiem 6 lok.70, 30-830 Kraków i 
adres do doręczeń: ul. Drożdżowa 5, 30-898 Kraków), NIP spółki cywilnej 6792926034, REGON spółki cywilnej 
120411196, adres poczty elektronicznej: sklep@assassins-arms.com, tj. GRZEGORZ ARMATYS prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą GRZEGORZ ARMATYS (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Nad Potokiem 6 lok.70, 30-830 
Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6792761372, REGON 120179983 oraz MICHAŁ SZEWCZYK 
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ SZEWCZYK ASSASSINS PAINTBALL (adres miejsca prowadzenia 
działalności: ul. Kameliowa 12, 30-898 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6792704569, 
REGON 120411227 - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i 
Sprzedawcą.
1.3.         Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) 
oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze 
zm.).
1.4.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a 
w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla 
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci 
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 
przetwarzania.
1.5.         Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą 
literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą 
w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1.         Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań 
podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie 
składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą 
przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi 
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.2.         Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.2.1.      zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2.2.2.      marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.3.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
2.3.1.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paletową lub 
przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub 
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.3.2.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub 
kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu 
powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
2.3.3.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym, 
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w 
Sklepie Internetowym.
2.4.         Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze 
Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; data urodzenia; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; 
adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres 
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub 
Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.5.         Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i 
realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo 
zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w 
Regulaminie Sklepu Internetowego.

3.    COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1.         Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, 
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku 
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta 
odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania 
można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
3.2.         Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez 
odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
3.2.1.      identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
3.2.2.      zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3.2.3.      zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu 
Internetowego;
3.2.4.      dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. 
dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu 
Internetowego;
3.2.5.      prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu 
Internetowego.
3.3.         Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie 
plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej 
przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć 
możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre 
funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia 
poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania 
Zamówienia).
3.4.         Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na 
korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również 
wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić 
ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3.5.         Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego 
usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej 
oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
·            w przeglądarce Chrome
·            w przeglądarce Firefox
·            w przęglądarce Internet Explorer
·            w przeglądarce Opera
·            w przeglądarce Safari
3.6.         Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze 
Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem 
Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby 
odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1.         Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie 
wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych 
do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem 
możliwości zawarcia tejże umowy.
4.2.         Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, 
której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w 
celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest 
(1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 
przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel 
uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5.1.         Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2.         Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w 
zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych 
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla 
którego zostały zebrane.
5.3.         W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu 
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5.4.         W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w 
celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona 
jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na 
jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.5.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez 
przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie 
niniejszej polityki prywatności.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.         Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po 
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności 
dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
6.2.         Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3.         Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i 
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.3.1.      Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
6.3.2.      Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.